Vår historia

Fribergs Begravningsbyrå startades av Johnny och Lena Friberg 1976. De hade då arbetat några år på byråer i Norrköping och Tranås. I Tranås blev de med sin värme och naturliga framtoning snabbt ett begrepp och verksamheten växte. Att Johnny var en god solist och Lena en duktig organist och ackompanjatör bidrog säkerligen till framgången. Ganska snart hade man också en filial i Österbymo.

1998 lämnade Johnny byrån och Lena fortsatte driften på egen hand tillsammans med goda medarbetarna Else-Marie Blom som begravningsrådgivare och Lars-Erik Andersson som chaufför. Hösten 2006 anställdes Magnus Lindh med bakgrund i branschen sedan 1996 och den 1 maj 2007 övertog han verksamheten och är sedan dess ägare till företaget. Idag är Magnus även borgerlig officiant och auktoriserad boutredare. Lena arbetade kvar med begravningar till 2012. En period därefter var sedan Johan Fälth engagerad som ombud och representant med Ydre-bygden som ansvarsområde.

Från övertagandet började vi även hjälpa till med bouppteckningar och den verksamheten har sedan vuxit. Anneli Fång, som är utbildad sjuksköterska, anställdes på begravningssidan 2008. Else-Marie Blom avgick med pension 2009 och hennes arbetsuppgifter övertogs då av Birgitta Wrigfors som sedan tidigare även arbetade med företagets bokföring. År 2010 inköptes Hjalmarsons Begravningsbyrå i Aneby med filial i Gränna och Kjell Ram, tidigare i reklambranschen, anställdes med huvudansvar för de nya verksamhetsområdena. Kjell arbetar även som borgerlig officiant.

Den juridiska verksamheten växte och 2011 anställdes så Erika Millestad och blev senare ansvarig för Fribergs Juridik fram till våren 2019 och är sedan 2015 auktoriserad boutredare.  Christina Lago var mellan 2012 och 2017 anställd med ansvar bl a för reception och telefonväxel. För att ytterligare stärka den juridiska verksamheten anställdes 2014 Ulrika Asp Malm som sekreterare och är sedan 2015 godkänd bouppteckningsförrättare.

I samband med att Anneli Fång våren 2017 lämnade verksamheten anställdes Helene Boije som begravningsrådgivare och representant. Våren 2018 började Ammi Malgeryd på Fribergs som ekonomiassistent och begravningsrådgivare och har nu ansvar för den dagliga bokföringen.

Under 2019 tecknades avtal med Anno Advokater i Jönköping om att arbeta med den juridiska verksamheten på plats i våra lokaler och hösten 2020 kunde vi även hälsa Erika Millestad välkommen tillbaka men nu i egen regi genom Familjejuridik i Tranås AB. 

Sedan mars månad arbetar Maria Broman som representant och begravningsrådgivare på byrån och den 1 maj 2020 förvärvade hon tillsammans med sin man Johan samtliga aktier i Begravningsbyrå Fribergs AB. Magnus Lindh arbetar kvar som anställd.

Av byråns personal är flera goda solister och kan därför anlitas då solosång önskas vid alla typer av begravningar. Vår målsättning är att du som sörjande och beställare av begravningen ska känna att du är i trygga händer.

Välkommen till oss

Idag finns Fribergs Begravningsbyråer till din hjälp i Aneby, Tranås, Ydre och Gränna. Du är välkommen att välja i vilken av våra orter du vill ha hjälp, så kommer vi överens om en lämplig tid att träffas – på vårt kontor eller via telefon/videosamtal. Vi har jour dygnet runt, alla dagar på året. Välkommen till Fribergs Begravningsbyråer.