Familjejuridik i vardagen

Det finns många svåra och komplicerade familjejuridiska frågor som man stöter på under olika skeden av sitt liv. De flesta kräver professionell kunskap för att lösas på ett bra sätt. Vi finns till din hjälp med viktiga familjejuridiska frågor såsom Samboavtaläktenskapsförordgåvobrev och okända försäkringar, försäkringar som du kanske inte visste fanns.

Hos oss arbetar auktoriserade boutredare. Vi hjälper dig med både dödsfallsjuridik och övrig familjejuridik som t.ex. testamente, samboavtal och framtidsfullmakt.

För att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning. Kontakta oss om du behöver familjejuridisk rådgivning

Mer läsning