Hjälp att skriva testamente

Ett testamente är en handling där du anger vem eller vilka som ska ärva dina ägodelar när du har avlidit. Testamentet både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Den som vill undvika oklarheter när det gäller arvsrätten bör därför se till att skriva ett testamente i god tid. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Vi på Fribergs Begravningsbyråer kan erbjuda den kompetens som krävs för att upprätta ett testamente på ett juridiskt korrekt sätt.

Mer läsning