Val av begravningsceremoni

En av de första saker ni inom familjen har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin. Även religiösa inslag kan förekomma i borgerliga ceremonier. 

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika trosuppfattningar och kulturer och hjälper dig oavsett religion eller kultur.

Musik och dikter

Vilken typ av musik ska framföras vid begravningen? En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas med orgelmusik och innehåller gemensamt sjungen psalmsång. Dessutom förekommer ofta solosång, körsång eller musik på något annat instrument. Vi hjälper till att ordna musiken utifrån era önskemål.

Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>
Klicka här för förslag på Verser och dikter >>

Gravsten

Som inspirationskälla inför valet av gravsten har vi tagit fram en skrift som heter ”Stenar berättar”. Vi samarbetar med Tranås Stenhuggeri och tillhandahåller även deras broschyrer. Välkommen in och hämta ditt exemplar.

Mer läsning